Brandisolering

Brandisolering

Strukturell säkerhet vid brand

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm.

Utöver att uppfylla lagstadgade krav för brandsäkerhet, ger brandisolering även en känsla av trygghet och säkerhet för alla som vistas i byggnader eller anläggningar. Det är ett proaktivt steg mot att förebygga bränder och dess potentiella katastrofala konsekvenser.

Genom att använda brandisolering visar man omsorg om människors säkerhet och gör medvetna val för att skydda sitt boende, företag eller arbetsmiljö.

Varför Brandisolering?

Brandisolering är en viktig del av det passiva brandskyddet. Genom detta fördröjs den tid det tar för stålprofilen att nå sin kritiska temperatur, vilket ger människor i byggnaden mer tid att säkert ta sig ut i händelse av en brand.

Brand- och Säkerhetsföreskrifter

Företag och fastighetsägare är ofta skyldiga att följa brand- och säkerhetsföreskrifter enligt lagar och förordningar som fastställts av myndigheter och branschstandarder. Vi hjälper dig med ditt compliance arbete!

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Brandbolaget AB jobbar med brandisolering, tveka inte att kontakta oss för mer info.

Telefon: 010-777 23 10
Email: info@brandbolaget.nu
Namn
Företag
Email
Meddelande
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

BRANDSÄKRA DITT PROJEKT

Våra tjänster

Brandtätning

Brandtätning kan vara avgörande för att öka byggnaders brandmotståndskraft och säkerställa att de uppfyller kraven för brandsäkerhet.

brandtätning av brandbolaget

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning appliceras på bärande stål och betong för att uppnå rätt brandmotstånd i byggnader. Vi är certifierade för brandskyddsmålning.

Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är att isolera bärande stål, betong eller bärande träbalkar med inkädnadskivor/ brandskivor i stenull eller gips mm.

Efterlysande färger

Vi har självlysande färger som räddar liv vid krissituationer. Färgerna kallas även för efterlysande färger eller ljusabsorberande färger och dessa appliceras som utrymningslinje i utrymningsvägar.

brandtätning av brandbolaget

Förbesiktning

En förbesiktning ger en bra bild och uppskattning över behovet för att förbättra brandskyddet i byggnader. Rapporten användas som underlag för vad du behöver åtgärda.

brandtätning av brandbolaget

Rope Access/Reparbeten

Vi har kompetens att utföra inspektioner, reparationer och underhållsarbete med hjälp av rope access. Det gör det möjligt för oss att nå svåråtkomliga områden på höga höjder i byggnader och anläggningar.

Våra samarbetspartners

Rulla till toppen